Przejdź do głównej treści

Ustawianie kolejności zakładki rejestru

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutacregisterstabs

Wersja umożliwia organizację zakładek rejestrowych na formatce sprawy, dokumentu czy zadania.

Obecnie nie jest brane pod uwagę pole priorytet z definicji rejestru,

Konfiguracja

Sprowadza się do wprowadzenia w tabeli cregisters.register_links w kolumnie params klucza prior

{"collection":true, "prior":1}

Cała funkcjonalność organizacji kolejności zakładek na formularzu sprawy i dokumentu dodatkowo uwzględnia priorytet wpisany w pliku XML definiującym zakładki w oparciu o raporty.

W przypadku jeśli wartość atrybutu prior będzie taka sama zarówno dla zakładki rejestru i zakładki z pliku XML wtedy sortowane są alfabetycznie.

Wymuszenie pozycji

Od wersji 6.27.0 mamy możliwość wymuszenia pozycji (priorytetu).

Definicja priorytetu wygląda następująco:

{"collection":true, "prior":[1, true]}

Funkcja wymuszenia priorytetu jest szczególnie przydatna jeśli chcemy "wcisnąć" naszą zakładkę np. na 4 pozycję w kartotece sprawy czy dokumentu jednak na tej pozycji już jest inna zakładka a jej nazwa powoduje, że nasza zakładka pojawi się na 5 pozycji.

W tym celu właśnie powstało wymuszenie gdzie definicję trzeba przedstawić jako tablicę składającą się z dwóch klucz

[1, true] - gdzie pozycja 0 tablicy to priorytet, a pozycja 1 to wymuszenie