Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Tokeny dla zakładek

W definicji zakładek można stosować tokeny, które pozwalają na stosowanie pewnych funkcjonalności bez konieczności pisania kodu. Jest to m.in.:

  • możliwość otwarcia okna dokumentu danego typu,
  • odświeżanie listy
  • eksport do pliku arkusza kalkulacyjnego Excel (xlsx).
<tab label="Zdjęcia" iframe="http://www.moj.serwer/produkty/?symbol={symbol}"></tab>

Token {symbol} zostanie zamieniony na symbol produktu z aktualnie otwartej kartoteki.

Dodatkowe tokeny do użycia w tagu onclick

TokenOpis
{CLSNAM}klasa zaznaczonego elementu na liście jeśli zostało podane pole w raporcie
{KEYVAL}identyfikator zaznaczonego elementu na liście jeśli zostało podane pole w raporcie
{KEYVALS}identyfikatory zaznaczonych elementów - w przypadku dokumentów: {doc_id:{KEYVALS}}
{AFTER_SUBMIT}akcja odświeżenia widoku po edycji wpisu lub np. jako dodatkowa akcji na pasku zadań
{MODE}wartość pobierana z taga używać jako new, edit, del, delete
{EXPORT_TO_XLS}uruchamia eksport elementów z widocznej listy na zakładce do pliku Excel-a (xlsx)